III Międzynarodowa Konferencja

KOMUNIKAT

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

zaprasza na

III Międzynarodową Konferencję Techniczną  PROHEALTH pt.

 „Zrównoważona produkcja drobiarska w erze poantybiotykowej – czyli praktyczne alternatywy dla środków przeciwdrobnoustrojowych”

“Sustainable poultry production in the post antibiotics era – practical alternatives to antimicrobials”

 

Konferencja, z udziałem wybitnych wykładowców zagranicznych i krajowych, odbędzie się w dniach  26-27.05.2017  w Centrum Konferencyjnym Falenty (al. Hrabska 4b, 05-090 Raszyn-Falenty).

Koszt uczestnictwa w Konferencji (udział w wykładach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady, spotkanie integracyjne) wynosi 500, 00 PLN (z VAT).

Wpłat należy dokonywać na konto

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul.  Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

24 1240 6003 1111 0000 4947 5863

Bank Polska Kasa Opieki S.A., Oddział w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166. Koniecznie prosimy o dopisek: Udział w Konferencji – nr tematu: 507 20 023700 P00047-99.

Zgłoszenia prosimy kierować drogą internetową (formularz). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 19 05 2017. Po tym terminie opłata konferencyjna wynosi 550,00 PLN.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność rejestracji i wniesienia opłaty.

„Osoby zainteresowane noclegiem winny komunikować się z Sekretarzem Konferencji, lek.wet. Moniką Rogala pod adresem: monikarogala44(at)wp.pl

 

Z poważaniem

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk

Faktury

Faktury dla firm płacących z konta firmowego są wystawiane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie oraz wysyłane na adres firmy pocztą tradycyjną.

Jeśli potrzebna jest faktura pro-forma, prosimy o kontakt z  Panią Jolantą Wiśniewską nr tel. 22 59 36 172 lub mailowo jolanta_wisniewska@sggw.pl W tytule maila proszę podać „Prohealth 3 pro forma”.

W celu otrzymania faktury na firmę w przypadku wpłat z konta prywatnego bądź rachunku imiennego prosimy o kontakt z  Panią Jolantą Wiśniewską nr tel. 22 59 36 172 lub mailowo jolanta_wisniewska@sggw.pl W tytule maila proszę podać „Prohealth 3 wpłata prywatna”. Zastrzegamy, że do wystawienia faktury na firmę po wpłacie z konta prywatnego wymagane jest pisemne oświadczenie firmy o wpłacie w jej imieniu.