III Międzynarodowa Konferencja

KOMUNIKAT

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

zaprasza na

III Międzynarodową Konferencję Techniczną  PROHEALTH pt.

 „Zrównoważona produkcja drobiarska w erze poantybiotykowej – czyli praktyczne alternatywy dla środków przeciwdrobnoustrojowych”

“Sustainable poultry production in the post antibiotics era – practical alternatives to antimicrobials”

 

Konferencja, z udziałem wybitnych wykładowców zagranicznych i krajowych, odbędzie się w dniach  26-27.05.2017  w Centrum Konferencyjnym Falenty (al. Hrabska 4b, 05-090 Raszyn-Falenty).

Koszt uczestnictwa w Konferencji (udział w wykładach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady, spotkanie integracyjne) wynosi 500, 00 PLN (z VAT).

Wpłat należy dokonywać na konto

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul.  Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

24 1240 6003 1111 0000 4947 5863

Bank Polska Kasa Opieki S.A., Oddział w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166. Koniecznie prosimy o dopisek: Udział w Konferencji – nr tematu: 507 20 023700 P00047-99.

Zgłoszenia prosimy kierować drogą internetową (formularz). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 04 05 2017. Po tym terminie opłata konferencyjna wynosi 550,00 PLN.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność rejestracji i wniesienia opłaty.

Osoby zainteresowane noclegiem winny komunikować się bezpośrednio z hotelem www.falenty.com.pl

Z poważaniem

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk

‘The One Health initiative: Theory and practise in sustainable Poultry Production’ 17 th June, 2016- Warsaw, Poland

Following the great success of the first PROHEALTH national event in Poland in 2015, we held a second event on 17 th June 2016. The event was hosted by Warsaw University at the venue of the Hotel Windsor and attracted an even larger audience of 250 attendees this year. The exciting programme, delivered mainly by Polish speakers, centred on the use of antimicrobials in the poultry sector with perspectives from industry and academic research alike.

We would like to say a huge thank you to Professor Szeleszczuk and the Warsaw University team for their superb effort organising this second highly successful PROHEALTH national event. We are pleased to announce that we will be holding a third PROHEALTH event in Poland next year from 25 th – 26 th May 2017. This two-day event will have a day dedicated to poultry production as well as an additional day for swine production next year… More details are to follow soon. We look forward to seeing you there next year!

1

2

3

źródło